Komora medicínsko-technických pracovníkov Banská Bystrica

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelávanie

  • 23.02.2021 -
  • 01.03.2021 -

created by MAGAT