Komora medicínsko-technických pracovníkov Banská Bystrica

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Kontakt

Regionálna komora Banská Bystrica
Regionálna komora Banská Bystrica

97401

Alica Kubíková
Telefón: +421 918 885 129

E-mail: rkbb@sekmtp.sk
Web: http://sekmtp.sk/rkbb/

IČO: 42013461
IČDPH: 2022123499
Číslo účtu: 0273781818/0900


created by MAGAT