Komora medicínsko-technických pracovníkov Banská Bystrica

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Dokumenty » Oznamy

stiahnuť dokument (12 kB)

 Vážení členovia RK MTP

     Na základe Valného zhromaždenia zo dňa 21.3.2013

 v Banskej Bystrici, sa počnúc aprílom 2013,

úradné hodiny RK MTP Kapitulská 8 Banská Bystrica

upravujú takto:

              každý prvý utorok v mesiaci od 16.00 do 17.30 hod.

                   / v prípade sviatku - nasledujúci pracovný deň /


stiahnuť dokument (12 kB)

       Vážení členovia  RK MTP BB.

   Podľa zákona 578/2004 Z.z. § 51 ods. 1 a ods. 2, ste členom komory a preto je jednou z Vašich povinností

riadne platiť členský príspevok podľa § 52 ods.2 a ods. 3.

V opačnom prípade sa na Vás vzťahuje Zákon 578/2004 Z.z. - disciplinárne konanie.


stiahnuť dokument (12 kB)

Pravidlá pridelenia kreditov na vzdelávaciu aktivitu:

  •  Žiadosť o pridelenie kreditov zasielať PRED  uskutočnením vzdelávacej aktivity na sekretariát SK MTP.
  •  Žiadosť o pridelenie kreditov MUSÍ obsahovať:

- názov vzdelávacej akcie

- odborný garant "NUTNÉ"

- kontaktné údaje: email, telefónne číslo

- úroveň: regionálna, celoslovenská, ústavná ...

- pre aké povolanie 

- organizátor

- miesto konania, termín, čas, počet hodín trvania vzdelávacej aktivity 

Vzdelávacie aktivity, semináre na regionálnej, nemocničnej, oddielenskej úrovni  overuje odborný garant  /námestník pre ošetrovateľstvo, alebo primár oddelenia/. Tieto aktivity nie je nutné zasielať na "okreditovanie" na sekretariát SK MTP. 

Tlačivá nájdete na stránke www.sekmtp.sk/dokumenty/ tlačivá na stiahnutie.

 created by MAGAT